Norsk standard for anestesi

Her er endelig utgave av Standard for anestesi i Norge publisert i 2016.

Siste versjon av Standard for anestesi i Norge fremlegges for årsmøtet. Du kan laste den ned nedenfor.