Forskningsmidler organdonasjon

Stiftelsen Organdonasjon har opprettet et fond hvor du kan søke om forskningsmidler som vil fremme økt innsikt og kunnskap om organdonasjon.

Fond til forskning og fagutvikling

-som bidrar til økt innsikt og kunnskap om organdonasjon

Stiftelsen Organdonasjon tilbyr nå forskningsmidler med formål om å inspirere til nye studier, og fremme forskning og utvikling som bidrar til økt innsikt og kunnskap innen organdonasjon. Vi ønsker med dette å stimulere til prosjekter som vil bidra til å oppfylle vår visjon om at alle som trenger det skal få et organ.

Prosjekter vi ønsker å støtte

Prosjektets tema/ problemstilling må være innenfor Stiftelsen Organdonasjons formål og virksomhetsområde, for eksempel:
Medisinsk – bedre tilgang på organer, utvikling av kunstige organer, bedre kvalitet på donororganer
Befolkningens holdninger – hvorfor man velger å si nei, hvorfor deler man ikke sitt standpunkt, kjennskap og kunnskap til temaet organdonasjon, holdninger hos ikke vestlige innvandrere
Pårørende – hvordan oppleves det å være pårørende til en som har gitt et organ, ivaretakelse av pårørende
Utdanning/skolering innen tema organdonasjon – fagpersonell, andre
Alle prosjekter der det er relevant, skal inkludere brukermedvirkning.

Beløp til utdeling

For 2018 har vi satt av kr. 300 000,- til fondet.

Forskningsfondet vil ikke kunne dekke større prosjekter og forskerstillinger, men vil kunne bidra med en andel.

Søknadsfrist 15. november 2018

Et kvalifisert fagråd vil velge ut relevante prosjekter.

Slik søker du

Søknadsskjema lastes ned fra vår hjemmeside.

Send utfylt søknadsskjema til post@organdonasjon.no . Spørsmål kan rettes til Anniken B Lundgaard, mail anniken.lundgaard@organdonasjon.no,  mobil : 415 30 415

Alle søkere må sette seg inn i fondets retningslinjer

Med vennlig hilsen,

Anniken Backe Lundgaard 
prosjektleder/HR-ansvarlig

Stiftelsen Organdonasjon