Bjørn Lind er død

Kjære kollegaer, professor Bjørn Lind er gått bort.

I går fikk styret i NAF beskjed om at professor Bjørn Lind er gått bort. Han forlot oss like før han skulle feire å ha blitt 100 år. Bjørn Lind var æresmedlem av Norsk anestesiologisk forening, og han ble utnevnt til ridder av 1ste klasse av St Olavs orden i 2011. 

Mange av dere hadde et nært forhold til Bjørn Lind, og jeg skal ikke forsøke å gjengi hans mange kvaliteter og meritter her. 

Han ble født i 1920 i Oslo. Han fikk selv anledning til å snakke om sitt liv og virke, og om anestesiens barndom i Norge, på høstmøtet i Stavanger i 2018, og han har regelmessig vært foreleser på introduksjonskurset i anestesi på Rikshospitalet.

Han ble intervjuet i NAForum i 2006.

På vegne av styret,

Jon Henrik Laake