ESRA sonemøte

Skandinavisk ESRA sonemøte 24. - 25. april 2020

Vi ønsker å invitere dere til ESRA (European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy) sonemøte i Oslo. Møtet avholdes 24. - 25. april 2020 på Rikshospitalet.

Det skandinaviske ESRA sonemøtet er relevant for alle kolleger som er interessert i regionalanestesi og smertemedisin. Det vil være en god mulighet til å treffe kolleger fra Norge, hele Skandinavia og Europa. Møtet vil inneholde flere spennende up-to-date forelesninger om peri-operativ smertebehandling, ultralydveiledet regionalanestesi, obstetrisk regionalanestesi, utdanning og sikkerhet. Forelesningene vil bl.a. handle om «Erector spinae plane blocks” (Kariem El-Boghdadly, Storbritannia), «Abdominal wall blocks” (John McDonnell, IE) og «Motor sparing blocks for knee and hip surgery» (Thomas Bendtsen, DK).

Vi håper at mange kolleger vil komme til Oslo og delta på sonemøtet. Program, mulighet til kongresspåmelding og mer informasjon finner dere på vår webside: www.ous-research.no/esra/. Early bird registration varer til 31. januar.

Beste hilsen
Mette Dam (København), Thomas Bendtsen (Aarhus), Christian Bergek (Göteborg), Leiv Arne Rosseland og Axel Sauter (Oslo).