Coronavirus - 2019-nCoV/SARS-CoV-2

Denne siden inneholder linker til siste tilgjengelig informasjon fra ulike kilder. Hold deg oppdatert med hva som gjelder der du er!

Sjekk informasjon!

Denne siden inneholder linker til siste tilgjengelig informasjon fra ulike kilder. Hold deg oppdatert med hva som gjelder der du er!

NAF oppfordrer kollegaer ved landets sykehus til å gjøre seg kjent med, og benytte publiserte nordiske og internasjonale retningslinjer for respiratorbehandling av COVID-19 pasienter som utvikler alvorlig lungesviktsyndrom (ARDS). Innholdet i disse retningslinjene er nokså like, med hovedvekt på skånsom ventilasjon (begrensning av inspiratorisk trykk og volum) og moderat positivt ende-ekspiratorisk trykk, og hos svært dårlige pasienter ventilasjon i bukleie, evt med tillegg av muskelrelaksantia (tidlig fase av ARDS). Lenker finnes nedenfor.

I tillegg er internasjonale anbefalinger at man utviser tilbakeholdenhet ved væskeresuscitering og unngår bruk av kortikosteroider.

Dersom landets intensivenheter etterlever disse retningslinjene, er det et realistisk håp at presset på sykehusene blir håndterbart ved et evt masseutbrudd av COVID-19.

A. Respiratorbehandling er som ved ARDS:

Følgende retningslinjer er fritt tilgjengelige:

Nordiske (SSAI):

Scandinavian clinical practice guideline on mechanical ventilation in adults with the acute respiratory distress syndrome: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aas.12449

Scandinavian clinical practice guideline on fluid and drug therapy in adults with acute respiratory distress syndrome: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aas.12713

(flere relevante nordiske retningslinjer her: https://www.ssai.info/guidelines/)

Transatlantiske:

An Official American Thoracic Society/European Society of Intensive Care Medicine/Society of Critical Care Medicine Clinical Practice Guideline: Mechanical Ventilation in Adult Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome: https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.201703-0548ST

Britiske:

Guidelines on the management of acute respiratory distress syndrome: https://bmjopenrespres.bmj.com/content/6/1/e000420

B. Non-invasiv ventilasjon:

Non-invasive ventilasjonsteknikker har vært forsøkt ved andre coronavirusepidemier (SARS, MERS), og er assosiert med terapisvikt i en stor andel av tilfellende. Teknikkene er også aerosolgenererende, og anbefales ikke. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6586182/)

C. Annen intensivmedisinsk støttebehandling:

Forøvrig gjelder vanlige retningslinjer for sepsisbehandling (https://journals.lww.com/ccmjournal/Fulltext/2017/03000/Surviving_Sepsis_Campaign__International.15.aspx).

Surviving Sepsis Campaign. COVID-19 Guidelines. (Published March 20, 2020): https://www.sccm.org/SurvivingSepsisCampaign/Guidelines/COVID-19

JAMA: Management of Critically Ill Adults With COVID-19: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763879

Toward Universal Deployable Guidelines for the Care of Patients With COVID-19: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763878

Vi anbefaler tilbakeholdenhet ved væskeresuscitering og det bemerkes at systemiske steroider ikke har noen plass i behandlingen av disse pasientene (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30317-2/fulltext)

Myndigheter