Norsk anestesiologisk forening

2021

Still til valg!

Vil du være med å påvirke? Meld deg til styret i NAF!
3. august 2021

Til høsten er det valg av nytt styre i NAF.

Er du interessert? Ta kontakt med valgkomiteen v/

  • Trine Kåsine - trikaa@OUS-hf.no
  • Marie Skontorp - marie.skontorp@sus.no
  • Filip Bjørdal - filip.bjordal2@so-hf.no