Styremedlemmer 2000-2009

Oversikt over styremedlemmer 2000-2009
2005 - 2006

Anne Berit Guttormsen

Leder

Ulf Kongsgaard

Sekretær

Andreas Espinoza

Kasserer
Håkon Trønnes Høstmøtesekretær

Elin Kryvi Strandenes

Medlemssekretær

Hanne Rikstad Iversen

Styremedlem
2004 - 2005

Anne Berit Guttormsen

Leder

Ulf Kongsgaard

Sekretær

Andreas Espinoza

Kasserer
Jan Henrik Rosland Høstmøtesekretær

Elin Kryvi Strandenes

Medlemssekretær

Hanne Rikstad Iversen

Styremedlem
2002 - 2003

Mårten Sandberg

Leder

Eldar Søreide

Nestleder

Kristin Sem Thagaard

Kasserer
Anne Berit Guttormsen Sekretær

Jan Henrik Rossland

Høstmøtesekretær

Elin Kryvi

Medlemssekretær
2000 - 2001

Jannicke Mellin-Olsen

Leder

Eldar Søreide

Nestleder

Gunn-Kari Sangolt

Kasserer
Mårten Sandberg Sekretær

Ole Magnus Filseth

Styremedlem

Leif Landa

Styremedlem