Styremedlemmer 2010-2019

Oversikt over styremedlemmer 2010-2019
2018-2019
Siri Tau Ursin Leder
Jon Henrik Laake Nestleder
Thomas Wilson Sekretær
Skule Mo Kasserer
Camilla Christin Bråthen Høstmøtesekretær
Anne Karin Rime Medlemssekretær
Anniken Haavind Styremedlem
2016-2017
Reidar Kvåle Leder
Oddvar Kvalsvik Nestleder
Anniken Haavind Sekretær
Skule Mo Kasserer
Camilla Christin Bråthen Høstmøtesekretær
Wenche Bakken Børke Medlemssekretær
Thomas Wilson Styremedlem
2014-2015
Håkon Trønnes Leder
Oddvar Kvalsvik Nestleder
Janne Roshauw Sekretær
Eivinn Årdal Skjærseth Kasserer
Håkon B. Abrahamsen Høstmøtesekretær
Marit Bekkevold Medlemssekretær
Marius Tjessem Varamedlem
2012-2013
Anita With Vårøy Leder
Marie Rønning Sekretær
Eivinn Årdal Skjærseth Kasserer
Søren Pischke Høstmøtesekretær
Marit Bekkevold Medlemssekretær
Linda Over Jonkman Styremedlem
2010-2011
Per Meinich Leder
Signe Søvik Sekretær
Søren Pischke Kasserer
Lars Jacobsen Høstmøtesekretær
Marie Rønning Medlemssekretær
Håkon Trønnes Styremedlem og NAFWeb-redaktør