Norsk anestesiologisk forening

Underutvalg

Akuttutvalget

2. mars 2021

Medlemmer i akuttutvalget

profilbilde
Per Bredmose
OUS
profilbilde
Magnus Lauritzen
Ahus
profilbilde
Christoffer Sandsmark
Sykehuset Østfold
profilbilde
Camilla Munch
profilbilde
Oda Uhlin Husebekk
Ålesund