Norsk anestesiologisk forening

Underutvalg

Forskningsutvalget

Forskningsutvalget
2. mars 2021

Medlemmer i forskningsutvalget

profilbilde
Shirin Frisvold
UNN
profilbilde
Hilde Norum
OUS Rikshospitalet
profilbilde
Lars Øyvind Høiseth
OUS Ullevål
profilbilde
Andreas Krüger
St Olav
profilbilde
Geir Olav Dahle
HUS
profilbilde
Thomas Lindner
SUS