Norsk anestesiologisk forening

Underutvalg

Intensivutvalget

2. mars 2021

Medlemmer i intensivutvalget

profilbilde
Kristian Strand
SUS
profilbilde
Anniken Haavind
UNN
profilbilde
Pål Klepstad
St Olav
profilbilde
Finn Andersen
Ålesund
profilbilde
Trine Marie Gundem
OUS