Norsk anestesiologisk forening

Underutvalg

Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

2. mars 2021

Medlemmer i utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

profilbilde
Guttorm Brattebø
HUS
profilbilde
Jannicke Mellin-Olsen
Vestre Viken
profilbilde
Maria Bekkenes
OUS
profilbilde
Caroline Fugelli
SUS
profilbilde
Håkon Abrahamsen
SUS