Nytt styre

Vi har gleden av å melde om at nytt styre for Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening (NBUPF) nå er på plass.

Leder er Ingvild Bauge, overlege ved BUP Nordhordland, Helse Bergen. 

Nestleder er Sjur Eriksrud Johansen, overlege ved BUP Gjøvik, Sykehuset Innlandet. 

Kasserer er Hege Rike Fossum, overlege ved BUP Asker, Vestre Viken. Fra 14.10.19 Regional seksjon psykiatri, utviklingshemming/autisme, OUS.

LIS BUP representant er Åsne Kristin Ketilsson LIS ved Betanien BUP, Bergen

Øvrige styremedlemmer er Ihuaku Ndukwe, LIS ved Ungdompsykiatrisksklinikken, AHUS.  

Janne Jeanette Hassfjord, kst overlege ved Åsebråten barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, Sykehuset Østfold.

Paul Joachim Bloch Thorsen, overlege på barneposten Haukeland, Helse Bergen. 

Kristin Holseth, overlege ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, OUS.

Christina Johanne Ruben Eliassen, overlege ved BUP Voss, Helse Bergen.

Våre visjoner:

Vi ønsker å være synlig for dere som medlemmer og sørge for at barne- og ungdomspsykiaterne blir synlige i samfunnsdebatten samt i de høringer som er vesentlige for vårt område.  Vi er beæret over tilliten og gleder oss til å ta fatt på jobben som styret for NBUPF.

Hva jobber vi med:

Frem til nå har det vært møter med Barneombudet angående regjeringens opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, og styret planlegger å delta på høringen på Stortinget 14.10.19. Det er i tillegg planlagt møte med Barneombudet om helsen til barn i barnevernet, også dette i medio oktober.

Videre har det vært møte med Helsedirektoratet angående psykofarmaka for barn og ungdom.

Vi har en del aktuelle høringsprosesser for barne- og ungdomspsykiatrien, og nå jobber vi med et høringssvar til Tvangsbegrensningsloven. Etter hvert ønsker vi å at se nærmere på brukerundersøkelsen som dere medlemmer har svart på, og gi dere mer informasjon omkring denne.