Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

2019

Program BUP-dagene

BUP-dagene 2019 - Den nye legerollen i BUP
Hvordan utvikler vi rollen i tråd med spesialistutdanning og pakkeforløp? Hva er BUP-legens rolle når den unge ruser seg?
27. mai 2019
bupdagene2019
BUP-dagene 2019

Mandag 27.05.19

10.00 – 10.45 Velkommen (kulturelt innslag) og innledning v/Marianne Kveldstad, leder av spesialitetskomiteen

Hvordan påvirker den nye utdanningen og Pakkeforløp rollen som lege i BUP?

10.45 – 12.00 Organisering av Lis utdanningen og læringsmålene med eksempel og erfaringer fra Bup Vestfold: overlege Hilde Tafjord og overlege Aud Almås

12.00 – 13.00 Lunsj (Årsmøte LISBUP)

13.00 – 14.00 Organisering av Lis utdanningen fortsetter

14.00- 14.30  Luftepause

14. 30-15.15 Hvordan tenker vi oss en grunnutdannelse for veiledere i Relasjonell psykoterapi ved psykoterapiutvalget i Nbupf, professor Dr. med. Randi Ulberg, Universitetet i Oslo

15.15-15.30   Kakepause

15.30-17.00 Grunnutdannelse for veileder fortsetter 

19.00   Middag på hotellet eller Helaften på Josefines Vertshus

https://www.facebook.com/events/378493846210015/?ti=cl 

Tirsdag 28.05.19

 08.00 – 9.45 Vurdering av Lis - hva skal vurderes og hvordan gir vi gode tilbakemeldinger? 

v/ Ingvild Skinstad Fossum (innlagt pause)

9.45 til 10.00  Fruktpause

10.15 til 12.00  Vurdering av LIS fortsetter (inklusiv pustepause)

12.00 – 13.00 lunsj

 13.00 – 14.30 PSYKT; Erfaringer fra behandling og utfordringene med å være foreldre ved alvorlig psykisk lidelse: Stine og Ellen

14.30 – 15.00 Pause med forfriskninger

 15.00 – 18.00 Årsmøte i Nbupf

19.00 Aperitiff 

19.30 Festmiddag

22.00 Band – Beeing Vincent

https://www.facebook.com/BeingVincent.theband/

 

Onsdag 29.05.19

9.00- 9.45: Hvordan virker de dempende rusmidlene på en ungdoms hjerne, kortvarig og langvarig bruk? v/ Jørg Mørland, professor emeritus i farmakologi ved Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo

9.45-10.00 Fruktpause

10.00-10.45: Hvordan virker de stimulerende rusmidlene på en ungdoms hjerne, kortvarig og langvarig bruk? v/ Jørg Mørland

10.45-11.00  Pustepause

11.00-11.45:  Interaksjoner mellom psykofarmaka og rusbruk hos unge v/ Mirjana Kleppsvik spesialist i psykiatri og rus og avhengighetsmedisin

11.45-12.30: Lunsj

12.30- 13.15: Klokskap om rus ved Forandringsfabrikken Kunnskapssenter  

13.15-13.30  Luftepause

13.30- 14.15: Langvarig oppfølging av unge som ruser seg v/ Krister Mostrøm, spesialist i allmennmedisin  

14.15 til 14.30  Kakepause

14.30 -15.15: Oppsummering og veien videre: BUP dagene 2020