Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

2020

BUP-dagene Gjøvik, 25-27. mai 2020

Årets viktigste møteplass for leger i BUP. Sykehuset Innlandet er i år vertskap for BUP-dagene. Vi gleder oss til å ta imot dere.
7. februar 2020