Slik søker du midler til Renée og Bredo Grimsgaards stiftelse

Renée og Bredo Grimsgaards stiftelse har som formål å yte bidrag til vitenskapelig forskning av sykdommer som rammer barn og unge. Frist for å søke om midler er 1. april 2023.

Søknad om midler må inneholde:

  1. Prosjektbeskrivelse (maks. 2 sider)
  2. Finansieringsplan, inkl. budsjett for prosjektet, med spesifisering av hvordan midlene det søkes om, skal disponeres
  3. CV for prosjektutøver og for prosjektansvarlig

Søknader om utstyr og driftsmidler vil bli prioritert. Lønnsmidler utbetales kun til svært gode prosjekter.

Søknader sendes til Renée og Bredo Grimsgaard’s Stiftelse v/Senayt Kidane, Oslo Røde Kors, PB 3 Grønland, 0133 Oslo, eller på e-post: Senayt.Kidane@redcross.no.