Hedersprisen i NBUPF til overlege Jan Skandsen, SUS

Overlege Jan Skandsen fortjener NBUPFs hederspris.
Bilde av Jan Skandsen med et maleri i hendene som et bevis på at han vant Hedersprisen 2023.
Jan Skandsen har akkurat mottatt prisen. Foto: Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening.

Bakgrunn:

Jan var allmennlege i Stavanger før han begynte i BUP i midten av 1990 tallet, da han startet sitt spesialiseringsløp i BUP Stavanger.

Han er nå blitt pensjonist, men har fortsatt og har tatt videreutdanning som barnesakkyndig i rettslige saker. Det er ikke mange barnepsykiatere som driver med dette, men Jan er en pådriver også her og rekruttere kollegaer også her!

Jan er en svært omgjengelig og entusiastisk kollega, med lang erfaring i praktisk samarbeid .som er typisk for en som driver med seiling på fritiden.

I BUP:

Jan har vært overlege på SUS og medisinsk faglig leder, og han har alltid vært opptatt av og hatt et fokus på det klinisk arbeidet i BUP feltet.

Han har vært en engasjert medisinsk faglig leder i SUS, har vært opptatt av å utvikle organisasjonen, har vært opptatt av de gode faglige prosessene og hvordan sette faget i fokus, slik at systemarbeidet ved SUS fikk en solid faglig forankring.
Jan har i mange år hatt ansvar for Liaison selv som leder. Han har ikke vært forsker, men har deltatt i kvalitetsutviklingsarbeid. SUS var bl.a. tidlig ute med å beskrive faglige prosesser, lenge før faglige retningslinjer ble vanlig i BUP feltet.

Jan har vært en kraft i rekrutterings- og utdanningsarbeidet ved BUP i Stavanger. Han er kjent for sitt gode humør, omsorg for kollegaer. Han har vært- og er både en raus og en tydelig kollega. Det er alltid kjekt å diskutere med Jan!

Jan har også vært en pådriver ift. faglig samarbeid og utvikling i Helse Vest, særlig de siste årene ift. LIS 3 utdanningen, hvor samarbeid med Helse Sør Øst (RegUt Sør Øst) har vært sentralt. Han har aldri vært redd for å dele av sin erfaring, også med de andre BUP’ee i Helse Vest.

Andre verv innen vårt fagfelt:

Jan har vært styreleder i NBUPF og bidro til å trekke prosess erfaring fra allmennmedisin over til barne- og ungdomspsykiatri. Han har også senere deltatt i forskjellige utvalg i NBUPF som Liaisonutvalget, Kvalitetsutvalget og nå er han fortsatt med i Utvalg for rettspsykiatri.

Han har arrangert  BUP dagene i Stavanger 2 ganger.
Jan har også undervist på Grunnkurs for LIS leger i BUP.

Jan fikk også BUP fagfeltet på dagsorden ved Schizofrenidagene i Stavanger p.t. det største arrangementet for psykiatrifeltet (BUP+VOP) i Norge. Dette var i utgangspunktet et storarrangement med fokus på voksne, men de senere år har det vært et like stort fokus på barnefeltet som voksenfeltet, takket være hans innsats og pågangsmot!

Personlige egenskaper:

Jan er usedvanlig god til å bygge team og lagånd, og til å gjøre andre gode.

Han har et smittende godt humør, et opimistisk sinn og får dermed andre med seg i dialog og lagånd. Det går an å være uenig med Jan og mene noe annet enn det han mener, uten at dette påvirker en samarbeidsrelasjon og dette er egenskaper som blir sjeldnere å se når kollegaer rekrutterer oppover i organisasjonen.

Så her er en kollega som fortjener hedersprisen, som en god hverdagshelt!