Vel gjennomført årsmøte

Årsmøte for Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening ble gjennomført den 09.03.23 på Legenes hus, Oslo.
Bilde fra årsmøte i NBUPF i 2023.
Bilde fra årsmøte i NBUPF. Foto: NBUPF

Det var en engasjert gruppe deltakere og vi fikk presentert årsberetning, regnskap og budsjett og ikke minst hva som skal være videre fokusområder for styret.

Årsberetningen er sendt ut til alle medlemmer per epost, der kan dere som ikke deltok lese mer om hva NBUPF har jobbet med i året som gått.

Fokusområder for NBUPF for det kommende år blir

Kvalitetsforbedring

  • Kloke valg
  • BUP veilederen
  • Arbeidsutvalgene
  • Etterutdanningsplan

Beholde og rekruttere leger i BUP

Revidere vedtektene 

Kvalitetsutvalget presenterte «Kloke valg kampanjen» (se også egen epost), dette er en viktig kampanje for å redusere overdiagnostikk og overbehandling.

Spesialitetskomiteen hilsen informerte om at Marianne Kveldstad avslutter som leder etter 9 års engasjert lederskap og Gro Janne Wergeland ta over.

Bilde av Ingvild Bauge.
Ingvild Bauge er leder i NBUPF. Foto: NBUPF.

Valg ved årsmøte:

Styret i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Leder Ingvild Bauge. Privatpraktiserende spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Bergen

Nestleder Sjur Eriksrud Johansen. Overlege Sykehuset innlandet

Kasserer Fredrik Skarderud (gjenvalgt). Overlege Akershus universitetssykehus

Styremedlem Janne Hassfjord (gjenvalgt). Overlege Sykehuset Østfold

Styremedlem Ihuaku Ndukwe. Overlege Akershus universitetssykehus

Styremedlem Christina Eliassen (gjenvalgt). Overlege Helse Bergen

Styremedlem Marianne Skretting (ny innvalgt). Overlege Helse Stavanger

Styremedlem Lisbup-representant Heike Simonsen. LIS Sykehuset Østfold

Vara Charlotte Lunde (ny innvalgt). Konst. Overlege Helse Møre og Romsdal

Utvalg: Sped- og små barns psykiske helse har fått et nytt medlem i Kari Hernandez som er overlege på Akershus universitetssykehus.