Vel overstått seminar, årsmøte og workshop 9.-10. mars 2023

Det ble den 9. mars holdt seminar på Legenes hus i Oslo i regi av NBUPF.
Bilde av Ingunn Eriksen som presenterer for medlemmer av Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening.
Ingunn Eriksen holder presentasjon for medlemmer av NBUPF. Foto: NBUPF.

Vi hadde gleden av å starte seminaret med Ingunn Eriksen
«Stress, press og psykisk helse blant ungdom: Trender og perspektiver».

Ingunn Eriksen er forsker ved NOVA, seksjon for forskning om ungdom, skole og ungdomskultur. Hun har PhD i kulturstudier (2013) fra UiO. Hennes forskningsinteresser inkluderer ungdoms jevnalderrelasjoner, betydningen av etnisitet og kjønn i unges liv, psykisk helse, skolemiljø og mobbing. Hun gav oss et foredrag til innsikt og refleksjon, kring et tema som vi gjerne kunne brukt mye mer tid på og som vi er opptatt av. Tusen takk Ingunn Erikssen- vi vill gjerne høre mere fra deg!

Bilde av Per Brodal
Per Brodal presenterer. Foto: NBUPF.

Neste to foredragsholdere var Per Brodal og Charlotte Lunde som nylig har utgitt boken «Lek og læring i et nevroperspektiv».

Per Brodal er professor emeritus i nevrobiologi ved UIO, og har lang forskningserfaring innen eksperimentell nevroanatomi, flere av oss har å hatt gledes av å lese hans lærebøker og høre hans foredrag som en del av våre grunnkurs. Charlotte Lunde er barne- og ungdomspsykiater og journalist, og har blant annet erfaring innen leketerapi.

Bilde av Charlotte Lunde som presenterer på NBUPF sitt årsmøte.
Bilde av Charlotte Lunde som presenterer på NBUPF sitt årsmøte. Foto: NBUPF.

Per Brodal og Charlotte Lunde tok opp hvor viktig lek er for oss, at læring kan foregå i lek og at vi mister denne mulighet når sosiale medier blir vår hovedarena i stedet for lek med andre. Også her fikk vi mange gode innspill og refleksjoner. For å rettferdiggjøre det, for de av dere som ikke var tilstede anbefales det å se nærmere på boken de har utgitt.

Den siste som holdt foredrag på seminaret var Elen Røger med tema «Kjønnsinkongruens».

Elen Røger er barne- og ungdomspsykiater knyttet til Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK), Oslo universitetssykehus. Vi fikk her informasjon om kjønnsinkongruens, utvikling og dagens situasjon. Hvordan vi i barne- og ungomdspsykiatrien er viktig for vurdering før henvisning til NBTK, hvordan man jobber ved NBTK og at det også er i gang med å utvikles regionale sentre for utredning. Elen Røger inngår i det nyopprettede kjønnsinkongruens arbeidsutvalget under NBUPF og vi ser frem til videre kunnskapsformidling til oss som medlemmer.

Bilde av Ellen Røger som presenterer for medlemmene i NBUPF.
Ellen Røger presenterer for NBUPF sine medlemmer. Foto: NBUPF.