Hedersprisen i NBUPF til Siv Kvernmo

Årets mottaker av hedersprisen er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. I tillegg er hun overlege ved Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) og professor ved Universitetet i Tromsø- Norges Arktiske Universitet (UiT). Både ved UNN og UiT har hun vært med på å bygge opp barne- og ungdomspsykiatrien og kunnskapen innen feltet.
Siv Kvernmo får pris.
Siv Kvernmo (til venstre) mottar prisen av lederen i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening, Ingvild Skogen Bauge, på BUP dagene i Oslo. Begge foto: Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening.
Bildet viser at Siv Kvernmo ble tildelt hedersprisen i 2024
Siv Kvernmo med prisen.

Siv Kvernmo har bidratt til å løfte og utvikle barne- og ungdomspsykiatrien både i grunnutdanninga og som spesialitet. 

Årets hedersprisvinner har en stor del av æren for at feltet nå står på solid grunn i Tromsø.

Før hun flyttet til Tromsø jobbet hun mange år i Karasjok der hun skrev doktorgraden sin “North Norwegian adolescents in a multiethnic context; a study of emotional and behavioural problems, ethnic identity and acculturation strategies in Sami, Kven and Norwegian adolescents” og bidro til å utvikle samisk psykiatri.

Grunnlag for bedømmelse

Kriterierne for å få NBUPFs hederspris er at barne- og ungdomspsykiateren har bidratt til

  • utvikling av faget
  • styrking av barne- og ungdomspsykiatrien
  • eller veiledning av særskilt god kvalitet.

Vi tenker spesielt på de som har stått i det kliniske arbeid over tid og dermed bidratt både til pasienttilbudet og opplæring av nye spesialister. En hverdagshelt for vårt fag.