Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Bup-dagene

Velkommen til BUP-dagene 27.-29.april 2022 i Fredrikstad

Kjære kollegaer. Koronapandemien førte til avlysning av de planlagte BUP-dagene i 2021. Det er derfor med ekstra stor glede og spenning vi nå kan invitere dere til Fredrikstad. Vi ser alle frem til å treffe kollegaer og få et godt faglig påfyll disse tre dagene.
16. desember 2021
llustrasjon for Bup-dagene 2022 i Fredrisktad.

Temaet i år er Tid for Terapi.

BUP-feltet er et spennende fagfelt i stadig utvikling, der leger alltid har hatt en sentral og viktig posisjon. Tema for BUP-dagene i år gjenspeiler også dette. Gjennom et variert og spennende faglig program vil vi gi et innblikk i psykodynamisk-, gruppe-, kognitiv- og familieterapi. Temaene foreldreveiledning, medikamentell behandling og lavaffektiv tilnærming hos barn med utfordrende adferd dekkes også. Det pågår nå mye forskning innen vårt fagfelt og vi får en presentasjon av noen av disse resultatene. I tillegg til faglig oppdatering er BUP-dagene et møtested for barne- og ungdomspsykiatere fra hele Norge.

Vi ønsker både overleger og LIS-leger velkommen til et spennende og læringsrikt faglig program i den vakre Østfoldbyen Fredrikstad.

Årsmøte i LISBUP avholdes onsdag 27.april kl. 17.00.

Årsmøte i NBUPF avholdes fredag 29.april kl. 13.00

Holder du på med et forskningsprosjekt? Har du lyst til å dele noe av det som du har holdt på med de siste årene? Ta kontakt med oss. Vi planlegger en presentasjon av ulike forskningsprosjekter via posters onsdag 27.april 2022. Send mail til bupdagene@gmail.com.

Invitasjon og påmelding blir sendt ut i løpet av noen dager. 

Arrangør: Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Østfold.

Kurskomité: Heike Simensen (kursleder), Øyvind Hassfjord, Anette Fjeldstad, Hanne Nordheim Reitan, Stephan Just og Marianne Bostrøm Ørland.

Godkjenning: Kurset søkes godkjent med 19 timer som valgfritt kurs i barne- og ungdomspsykiatri grunn- og etterutdanningen.

Kontakt: Heike Simensen, mobil: 415 25 405 eller mail bupdagene@gmail.com.