Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Bup-dagene

Meld deg på til BUP-dagene 7-9. september 2022. Påmeldingsfrist 05.08.22

Det er fortsatt mulighet for å melde seg på til BUP-dagene 2022. Etter to år med pandemi og tre forskyvninger er det med enorm glede og forventning at vi kan vi møtes til faglig og sosialt påfyll for både overleger og LIS i barne- og ungdomspsykiatri.
22. juni 2022
Tittelillustrasjon for Sarpsborg - BUP-dagene 2022.

Temaet i år er Tid for Terapi. Gjennom et variert og spennende faglig program vil vi gi et innblikk i psykodynamisk-, gruppe-, kognitiv- og familieterapi. Temaene foreldreveiledning og lavaffektiv tilnærming hos barn med utfordrende adferd dekkes også. Det pågår nå mye forskning innen vårt fagfelt og vi får en presentasjon av noen av disse resultatene. I tillegg til faglig oppdatering er BUP-dagene et møtested for barne- og ungdomspsykiatere fra hele Norge. Det blir selvfølgelig tid til gode samtaler og muligheten til å knytte nye bekjentskaper. Bli med på en sosial og underholdende tur til Gamlebyen i Fredrikstad.

Vi vet at noen har reagert på at de må betale hele summen på en gang- det er fordi vi må betale samlet til hotellet, et tiltak som hotellene har begynt med etter pandemien. Kursavgiften sender du allerede nå til arbeidsgiver.

Holder du på med et forskningsprosjekt? Har du lyst til å dele noe av det som du har holdt på med de siste årene? Ta kontakt med oss. Vi planlegger en presentasjon av ulike forskningsprosjekter via posters under BUP-dagene.  Send e-post til bupdagene@gmail.com.

Arrangør: NBUPF og Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved sykehuset Østfold.

Kurskomitée: Heike Simensen (kursleder), Øyvind Hassfjord, Anette Fjeldstad,Stephan Just, Hanne Norheim Reitan og Marianne Bostrøm Ørland.

Godkjenning: Kurset søkes godkjent med 17 timer som valgfritt kurs i barne- og ungdomspsykiatri grunn- og etterutdanning.

Kontakt: Heike Simensen, mobil 415 25 405 eller
e-post: bupdagene@gmail.com