Region Midt

Region Midt har barne- og ungdomspsykiatere som driver forskning i Trøndelag.

BUP St Olav forskning blant leger: Navn, forskningsområde og sted man tilhører:

Kari Skulstad Gårdvik, 

Ph.d

Forskningsområde/interessefelt: Langtidsstudium av tidligere pasienter i psykisk helsevern for barn og unge, recovery og resiliens.

Hovedarbeidssted: St. Olavs hospital. Biarbeidssted: NTNU Institutt for Psykisk Helse (IPH)/RKBU Midt Norge.

Stillingstype: Avdelingssjef BUP

Line Knutsen Lund,

Ph.d

Forskningsområde/Interessefelt:
Levevaner, fysisk trening som medisin, sosiale helsedeterminanter, recovery og mestring (tidligere: epidemiologisk langtidsstudium om barn født for tidlig/lav fødselsvekt).

Hovedarbeidssted: St Olavs hospital
Biarbeidssted: NTNU Institutt for Psykisk Helse (IPH)/RKBU Midt Norge

Stillingstype: Seksjonsleder, Utdanningsansvarlig overlege
Førsteamanuensis.

Hanne Klæboe Greger,

Ph.d

Forskningsområde/interessefelt: Barnevern, traumer/belastende barndomserfaringer. 

Hovedarbeidssted: St Olavs hospital. Biarbeidssted: NTNU Institutt for Psykisk Helse (IPH)/RKBU Midt Norge.

Stillingstype: Overlege, FIU-rådgiver. Førsteamanuensis

Astrid Røsland Seim,

Ph.d

Forskningsområde/Interessefelt:
Psykisk helse og barnevern, traumer og omsorgssvikt tilknytning og tilknytningsforstyrrelser

Hovedarbeidssted:
St Olavs hospital

Biarbeidssted: NTNU Institutt for Psykisk Helse (IPH)/RKBU Midt Norge

Stillingstype:
- Overlege på barneteam
- Førsteamanuensis
- Regional koordinator for LIS i Helse Midt-Norge

Jorun Schei, 

Ph.d

Forskningsområde/Interessefelt: Nevropsykiatri, funksjonsutfall, resiliens, recovery

Hovedarbeidssted:
St. Olavs hospital

Biarbeidssted:
NTNU, IPH

Stillingstype: 
Overlege, førsteamanuensis

Bernhard Weidle,

Ph.d

Forskningsområde/Interessefelt:
OCD, Tourettes syndrom, autismespekterforstyrrelser

Hovedarbeidssted: 
St Olavs hospital

Biarbeidssted:
NTNU Institutt for Psykisk Helse (IPH)/RKBU Midt Norge

Stillingstype:
Overlege

Marit S Skrove,

Ph.d

Forskningsområde/Interessefelt:
Levevaner og somatiske symptomer, smerte og angst/depresjon, pubertetsutvikling, kjønn, resiliens

Hovedarbeidssted: 
St Olavs hospital

Biarbeidssted:
NTNU, IPH

Stillingstype:
Overlege, førsteamanuensis

Karoline Krane-Gartiser,

Ph.d

Forskningsområde/Interessefelt:
Søvn og døgnrytmer, aktigrafi, psykose, bipolar/affektiv lidelse (hos voksne)

Hovedarbeidssted: 
St Olavs hospital

Biarbeidssted:

Stillingstype:
Lege i spesialisering i BUP

Sølvi Grande Molden,

stipendiat

Forskningsområde/Interessefelt:
Levevaner, fysisk aktivitet, trening som behandling

Hovedarbeidssted: 
St Olavs hospital

Biarbeidssted:
NTNU (stipendiat ISB, CERG)

Stillingstype:
St. Olavs- Overlege, klinisk stiling
NTNU- stipendiat

Anne Karen Bakken,

stipendiat

Forskningsområde/Interessefelt:
Tilfriskning fra alvorlig CFS/ME, kroppslige symptomer, sykdomsmodeller og -narrativer

Hovedarbeidssted: 
St Olavs hospital. Permisjon fra overlegestilling

Biarbeidssted:
VID vitenskapelige høgskole, Oslo

Stillingstype:
Stipendiat VID

Sunniva Elisabeth Christiansen

stipendiat (ekstern klinikk)

Forskningsområde/Interessefelt:
Forståelses- og behandlingsmodeller for bruk av rusmidler som reguleringsstrategi

Hovedarbeidssted: 
St. Olavs hospital (BUP og Rusklinikken). Prosjektet er på Rusklinikken

Biarbeidssted:
NTNU, IPH

Stillingstype:
St.Olav: overlege rusmedisin, LIS3 BUP, NTNU: Stipendiat og universitetslektor