Region Nord

Region Nord har barne- og ungdomspsykiatere som driver forskning i fylkene  Nordland, Troms og Finnmark.

Judson Joseph, barne- og ungdompsykiater, forsker, Universitetet i Tromsø. Forskningsområde ADHD.

Cecilie Javo

Forsker i 30 % stilling ved SANKS-FoU, Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF. Hennes forskningsområder er transkulturell psykiatri / samisk psykiatri og global helse.

Christian Eckhoff 

Forsker. Opplysningene fra denne lenken kan brukes. Full stilling som overlege ved Ungdomspsykiatrisk seksjon, UNN-Tromsø. Mer informasjon på uit.no.