Region Vest

Region Vest har barne- og ungdomspsykiatere som driver forskning i fylkene  Vestland og Rogaland.

Irene Bircow Elgen
Forskningsleder, seksjonsoverlege
Forsker og har 20 % professorat

Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen

Professor ved Senter for Internasjonal helse.

Leder forskergruppa Global mental helse som har et hovedfokus på barns mentale helse globalt. Forsknings gruppa er spesielt opptatt av rusbruk hos barneskolebarn, barns vekst og utvikling, samt deres mentale helse. Global mental helse har flest og størst prosjekter i Uganda, men også i andre land i Afrika og Asia.  

De leder to større NFR finansierte prosjekter:

TREAT C-AUD Project Page og

TREAT INTERACT: Implementing a user involved education- and health system INTERACTive task-shifting approach for child mental health promotion in Uganda

Gjennom disse prosjektene har de flere tilknyttede PhD-kandidater og masterstudenter.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Mai-Britt Posserud Professor/Overlege

Barne og Ungdomspsykiatri, Klinisk Institutt 1, Universitetet i Bergen.

Psykisk helsevern for barn og unge, Haukeland Universitetssykehus

Hovedområder er autisme og ADHD.