Årsmøte, Innkalling og valg 2017


Årsmøte for LISBUP i år vil bli holdt under BUP-dagene i Kristiansand, 19. April 2017 kl 17.00-18.30, samme lokale som selve BUP-dagene konferansen

Alle NBUPFs medlemmer er velkomne. Men kun medlemmer i LISBUP er stemmeberettiget. I år vil vi ha valg på 2 styreplasser og Styreleder for LISBUP og en plass på valgkomiteen.

Send forslag til styremedlemmer og leder (leder velges separat) til valgkomiteen ved:

Karin Aarsheim: randhorn2000@yahoo.no

Torun Christansen: torunn.christiansen@nordlandssykehuset.no

Rehan Malik: rehan.malik@helse-bergen.no

Andre henvedelser sendes til: lisbup@gmail.com

 

 

Klikk her for påmelding til BUP-dagene 2017

Husk påmeldingsfrist 15.02.17