Nytt styre i LISBUP

Vel overstått årsmøte 2017 og Lykke til til det nye styret!

Årsmøtet til LISBUP for 2017 tok plass under BUP-dagene i Kristiansand, hvor det ble blant annet ble endringer i sammensetningen av styret og i valgkomiteen til LISBUP.

Takk til alle som stilte og var med å bidro til at årsmøtet ble gjennomført i ordnede former.

Særlig takk til gjestene våre:

ST-läkare Maria Fahlén fra Stockholm som representerete LIS i BUP i Sverige,

og

leder av spesialitetskomiteen i BUP Marianne Kveldstad som ga oss et lite innblikk i arbeidet med læringsmålene som nå er til vurdering hos Helsedirektoratet.

For Årsmøteprotokoll Klikk her