Årsmøte 2019 vel gjennomført 27.05.19

Nytt styre valgt:

Styret har fått mandat fra årsmøte til å konstituere seg selv. Vi kommer tilbake med informasjon om hvem som blir leder når dette er avklart.