Styremedlemmer

Kjære LIS i NBUPF,
I 2019 skal det være valg til nytt styre i LISBUP. Valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne kandidater til nytt styre, men vi ønsker innspill fra våre medlemmer:
Dersom du kunne tenke det å stille til valg, eller du vet om noen som kunne gjøre en god jobb for foreningen vår setter vi pris på å motta forslag.
Send mulige kandidater, med en liten beskrivelse av deg selv/den du vil nominere til oss på mail: lisbup@gmail.com
Svar ønskes så snart som mulig, senest 01.03.19.
NBUPF styret er også til valg i år - dersom du vet av noen overleger som kan stille til valg kan forslag på dette også sendes til vår e-post.
Vi videresender til valgkomitéene.