Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Styreinfo

Spesialitetskomitéen i BUP

20. mars 2019


Spesialitetskomitéen i BUP

Profilbilde
Medlem
Andersen, Ann Christin
Profilbilde
Medlem
Eriksen, Christel Benedicte
Profilbilde
Medlem
Hessen, Jens Olav
Profilbilde
LIS-medlem
Anwar, Henza
Profilbilde
Varamedlem
Nguyen, Hoang Oanh
Profilbilde
Varamedlem
Wilkinson, Simon Roger
Profilbilde
LIS-varamedlem
Hassfjord, Øyvind