Arbeidsutvalg

Dette er grupper som er meldt inn etablert - det trengs flere medlemmer i arbeidsutvalgene så vi ber dere å overveie om det kan være noe for en av dere. Meld også inn hvis det er andre arbeidsutvalg som er av interesse. Blant annet kom interessen opp for Arbeidsutvalg for forskning. Utvalgene ble etablert i mars 2023.

Arbeidsutvalget for Søvn: Berit Gjerde Hansen, NevSom, Elvira Anderson, Ahus – kontaktperson til styret, Randi Ruenes, Ahus.

Arbeidsutvalg Akuttpsykiatri: Ingvild Brunborg Morton (Bergen) kontaktperson til nbupf-styret, Gry Nyland Andersen (Ålesund), Linnea Lingqvist (OUS), Cecilie Kragerud Aas (Telemark).

Arbeidsutvalg Spiseforstyrrelser: Janne  J. Hassfjord, Sykehuset Østfold, Guri Strøyer Andersen, Sykehuset Innlandet, Sylvi Norang Haugnes, Helse Nords-Trøndelag, Paul Sangar, OUS.

Arbeidsutvalg Personlighetsforstyrrelse hos ungdom: Leder Ingvild Aurebekk, overlege Sykehuset Østfold, Marianne Skaug- overlege Sykehuset Innlandet, Norunn Otterstrøm, overlege Sykehuset Vestfold og Anette Fjeldstad, overlege og forsker Sykehuset Østfold.

Arbeidsutvalg Angst, depresjon og traume: Kontaktperson Christina Eliassen, overlege Helse Bergen, Lina M Beisland, overlege Sørlandet sykehus. 

Arbeidsutvalg BUP-dagene: Heike Simensen Sykehuset Østfold, Ingvild Bauge Bergen, Ida Garløv OUS, Geir Helge Roaas OUS og Sjur Johansen Sykehuset Innlandet.

Arbeidsutvalg Psykiatri ved utviklingshemming og habilitering: Hege Fossum OUS- kontaktperson til styret, Randi Ruenes, Ahus, Hanne Marit Bjørgaas, Helse Stavanger HF.

Arbeidsutvalg Nevropsykiatri: Heike Simonsen, Sykehuset Østfold, Ihuaku Ndukwe, AHUS, Lise Reindal Overlege Helse Møre og Romsdal.