Kvalitetsutvalget

Utvalgene er foreningens og styrets rådgivende organer. Hvert utvalg skal ha et spesifikt mandat.

Utvalgets medlemmer:

Profilbilde
Leder
Øritsland, Sissel
Profilbilde
Medlem
Holiløkk-Nakken, Elin Cathrine
Profilbilde
Medlem
Pütz, Ranveig