PsykoterapiutvalgetUtvalgets medlemmer:

Profilbilde
Leder
Havmøller, Linda Beate
Profilbilde
Medlem
Theodorsen, Eirin Margrete
Profilbilde
Medlem
Ulberg, Randi
Profilbilde
Medlem
Ulstein, Knut-Asbjørn
Profilbilde
Medlem
Wergeland, Gro Janne Henningsen