Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Utvalg

Utvalg for konsultasjon-liaison barnepsykiatri og psykosomatisk medisinProfilbilde
Leder
Diseth, Trond H.
Profilbilde
Medlem
Aas, Siri Fagerholt
Profilbilde
Medlem
Enger, Elin
Profilbilde
Medlem
Langåker, Johan
Profilbilde
Medlem
Odberg, Morten Duus
Profilbilde
Medlem
Reitan, Hanne Nordheim
Profilbilde
Medlem
Sulheim, Dag
Profilbilde
Medlem
Van Roy, Elisabeth Betty
Profilbilde
Medlem
Widerøe, Camilla Riise