Referanser kapittel 1

 1. Taylor E, Rutter M. Chapter 2, Classification. I Rutter M et al. (eds.) Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry, 5th
  edition 2008, 18-31. ISBN: 978-1-4051-4549-7.
 2. Malt UF, Retterstøl N, Dahl AA: Lærebok i psykiatri, 2006. Kapittel 1. ISBN-13:978-82-05-28070- 0.
 3. Rimehaug T, Helmersberg I. Barnepsykiatrisk utredning – fra produkt til prosess. Fokus på familien 1995;23:145- 156.'
 4. WHO, ICD 10: The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorder: Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines. Geneva, World Health Organization, 1992.
 5. DSM-IV, American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4ht edition.
  Washington DC: American Psychiatric Association,1994.
 6. Angold A, Costello E J. Nosology and measurement in child and adolescent psychiatry, Journal of Child Psycho- logy and Psychiatry 2009;50:1-2,9-15.
 7. Werry JS. Child Psychiatric Disorders: Are they classifiable? British Journal of Psychiatry 1992;161:472-480.
 8. Zero to Three. Diagnostic classification: 0-3R: Diagnostic classification of mental health and development disor- ders of infancy and early childhood: Revised edition. Washington DC: Zero to Three Press, 2005.
 9. Moe RG, Mothander PR, Kartlegging av vansker hos spe- og småbarn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening
  2009; 46 (8):749–756.
 10. The Psychodynamic Diagnostic Manual; Alliance of Psychoanalytic Organizations, 2006, ISBN10 0976775824 / ISBN13 9780976775829.
 11. Thomsen, PH og Skovgaard AM. Børne- og ungdomspsykiatri 2004. Kapittel 2: Diagnostik.:ISBN 87-7749-179-3
 12. Winters C, Hanson G, Stoyanonva V, The Case Formulation in Child and Adolescent Psychiatry, Child Adolesc Psychiatric Clin N Am 16 (2007) 111-132
 13. Barker P, The child and adolescent psychiatric evaluation. Basic Child Psychiatry, Oxford UK, Blackwell Scientific;
  Inc.; 1995
 14. Stoltenberg S M K. Kasusbeskrivelser og forandringsprosesser i terapi med barn: Bidrag til en kunnskapsbasert klinisk praksis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2007, Vol 44, 1, 11-16

Nyttige adresser og lenker:
ICD 10 Classification of Mental and Behavioural Disorder
DSM-IV American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
Kompetansesenter for IT i helse og sosialsektoren
Retningslinjer og opplæringsmateriell for multiaksial klassifikasjon i følge ICD 10
Egen BUP-fane for ICD-10
Children’s Global Assessment Scale (pdf)
DC 0-3 R Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood: Revised Edition

© Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening 2016