Norsk barnelegeforening

Om oss

Avdelingsoverlegemøte

Norsk barnelegeforening arrangerer møter for avdelingsoverleger og leger med tilsvarende funksjoner 1-2 ganger i året. På denne siden blir innkallinger og referater fra møtene lagt ut.
29. november 2018

avdelingsoverleger@barnelegeforeningen.no

Disse kan også nås separat for hver helseregion:

    nord@barnelegeforeningen.no
    midt@barnelegeforeningen.no
    vest@barnelegeforeningen.no
    sor@barnelegeforeningen.no (for hele Helse SørØst)