Claus Klingenberg (2021)

På Pediaterdagene i Tromsø 2021 fikk vi æren av å gratulere Ragna Helene Stendal og Claus Klingenberg med flunkende nye æresmedlemskap i Norsk barnelegeforening. Claus Klingenberg er seksjonsoverlege på Nyfødt intensiv, UNN og professor ved Universitetet i Tromsø.
Claus Klingenberg og Ragna Stendal  (Foto: Paidos)
Claus Klingeberg og Ragna Stendal (Foto: Paidos)

Claus Klingenberg har i over 20 år hatt redaksjonelt ansvar for Barnelegeforeningens veiledere. Akuttveilederen så dagens lys i 1998, generell veileder i pediatri i 2006. NBF ble hedret med Legeforeningens kvalitetspris for disse vei- lederne i 2008. Nasjonal veileder i nyfødtmedisin er siste tilskudd i Barnelegeforeningens veilederportefølje, som i stor grad er bygget på Metodebok i nyfødtmedisin fra UNN. Også i dette arbeidet har Claus vært primus motor og hatt det redaksjonelle ansvaret. 

I mars 2020, da Norge stengte ned, ble NBF-styret bedt om å oppnevne en egnet fagperson som kunne sitte i Legeforeningens rådgivende gruppe for Covid-19. Claus Klingenberg fikk oppgaven. Med sin faglige trygghet, ydmyke tilnærming og gode formidlingsevne har han frontet barn og unges helse og velferd, både i faglige fora og i offentligheten.