Norsk barnelegeforening

NBFs æresmedlemmer

Erik Bøhler utnevnt som æresmedlem av NBF

Erik Bøhler er utnevnt som æresmedlem av NBF for sin mangeårige unike innsats for blant annet internasjonal barnehelse, for sitt bidrag til studenter ved Universitetet i Oslo, for å ha publisert rapporter fra sin kliniske virksomhet og publisert eget arbeid som førte fram til hans doktorgrad i 1996.
7. juni 2016
Erik Bøhler
Erik Bøhler

Erik Bøhler er norsk barnelege med sin spesialistutdannelse i barnesykdommer fra OUS/Ullevål og sin doktorgrad fra Universitetet i Oslo i 1996. 

Hans betydelige innsats for barnehelse i fattige land som Bhutan og Nepal har vært en drivkraft for ham over flere tiår. På 80- og 90-tallet var han i flere perioder og arbeidet for Santalmisjonen i Bhutan. Hans doktorgrad kom som et resultat av det arbeidet han her utførte;

«Impact of mother’s subsequent pregnancy on the previous child’s health. A study of how children’s growth and morbidity are influenced by subsequent birth interval, prolonged breast feeding, seasonal variations and primary health care in Bhutan».

Global helse for barn, men også etikk har vært sentralt for ham. 

Han har vært flittig foredragsholder bl.a. på masterstudiet i internasjonal helse ved Universitetet i Oslo og jevnlig bidratt til publikasjoner i Tidskrift for den Norske Legeforeningen og Tidskrift for den Norske Barnelegeforeningen (Paidos).