Norsk barnelegeforening

NBFs æresmedlemmer

Guro Lillemoen Andersen (2022)

Fra Paidos
15. juli 2022
Guro Lillemoen Andersen og Astri Lang (leder NBF)

En rørt Guro Lillemoen Andersen mottok blomster og diplom som nytt æresmedlem i Norsk barnelegeforening fra leder Astri Lang og styremedlem Fride Bysveen Lier under festmiddagen på vårmøtet på Stiklestad 2022.

Engasjert, dyktig, nysgjerrig, åpen, flink med folk, stillferdig, varm, omsorgsfull, tålmodig, raus, humørfylt og med stor faglig integritet. Dette er ord brukt i ikke mindre enn tre nominasjoner. Guro beskrives som en pionèr og forkjemper for mer kunnskapsbasert praksis og systematisk, tverrfaglig tilnærming innen barnenevrologi og habilitering. Hun har hatt en nøkkelrolle i etablering og ledelse av Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP), tok doktorgrad i 2011, har publisert over 60 vitenskapelige artikler og har vært hoved- eller bi-veileder for omtrent en PhD-kandidat årlig etter egen disputas.