Norsk barnelegeforening

NBFs æresmedlemmer

Gyro Aas Herder (2018)

Gyro Aas Herder ble tildelt NBFs æresmedlemskap ved Vårmøtet i Bodø i 2018. Æresmedlemskapet ble tildelt for hennes pionerarbeid innen barnehabilitering, barnenevrologi og omsorg for de kronisk syke barna.
30. oktober 2018
Gyro Aas Herder
Gyro Aas Herder