Norsk barnelegeforening

NBFs æresmedlemmer

Jon Steen-Johnsen ble utnevnt Æresmedlem 2015

Jon Steen-Johnsen ble utnevnt Æresmedlem 2015 av styret i NBF grunnet hans arbeid og engasjement for barns helse i Norge og utlandet.
5. juni 2015
Jon Steen-Johnsen
Jon Steen-Johnsen

Han ble spesialist i barnesykdommer i 1967. Før dette hadde han vært lege både i Midtøsten og i Korea hvor han blant annet bidro til etableringen av et barnesykehus. På begynnelsen av 1970-tallet tjenestegjorde han også i Biafra i noen måneder for Røde Kors.

Han gikk inn i lederrollen allerede i 1970, og fra 1980-90 var han avdelingsoverlege ved Telemark sentralsykehus. I denne perioden gjennomførte han områdepediatrien i avdelingens nedslagsfelt og bygde avdelingen videre ut med moderne nyfødtintensiv og en veldrevet allergipoliklinikk. Han har alltid vært opptatt av kvalitet og lagde tidlig gode medisinske prosedyrer for avdelingen, og han ble satt pris på som en dyktig pedagog overfor yngre kolleger.

Han har alltid vært godt oppdatert faglig, og hans virke har vært preget av nysgjerrighet og forskertrang. Han rukket å være forfatter og medforfatter til 35 medisinske artikler! Blant annet er han medforfatter til boka "Barn i magen fra A til Å" som kom i siste utgave i 2011, og har gjennom mange år også vært nettdoktor på en nettside for jordmødre.

Han har hatt en rekke faglige tillitsverv. Han var leder i Norsk pediatrisk selskap i perioden 1984-6, da bl.a. "NPS-Nytt" første gang ble laget.

I tillegg til dette gjorde han en viktig tjeneste som medlem av spesialitetskomitéen i pediatri i 10 år, og som medlem av vaksinasjonsrådet i 12 år. I denne perioden var han bl.a. med på innføringen av MMR og HiB vaksinene.