Norsk barnelegeforening

NBFs æresmedlemmer

Helene Pande - Nytt æresmedlem i Nbf

Under festmiddagen på vårmøtet i Stavanger ble Helene Pande utnevnte som nytt æresmedlem i Nbf.
5. juni 2005

Avtroppende leder Jørgen Hurum overrakk diplomet over æresmedlemskapet til Helene Pande.

Han annonserte også at avtroppende har utnevnt ytterligere to æresmedlemmer. Disse to var imidlertid ikke tilstede under vårmøtet. Begge vil derfor bli offisielt utnevnt og æret under pediaterdagene i Oslo i oktober 2005.