Oddmund Søvik

Professor emeritus Oddmund Søvik er oppnevnt som Æresmedlem i Norsk Barnelegeforening. Han ble utnevnt ved Vårmøtet i Førde 2011.
Oddmund Søvik (Foto:Privat)
Oddmund Søvik (Foto:Privat)

Oddmund Søvik har en lang og variert klinisk og akademisk løpebane bak seg. Han har vært seksjonsoverlege ved Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus, og professor ved Seksjon for pediatri og medisinsk genetikk, Institutt for klinisk medisin og molekylærmedisin, Universitet i Bergen.

Søvik avla den medisinske doktorgrad i 1967 ved Institutt for medisinsk biokjemi ved Universitetet i Oslo. Deretter arbeidet han ved Barneklinikken, Rikshospitalet til han ble spesialist i barnesykdommer i 1973. Etter dette flyttet han til Bergen der han i det vesentlige har arbeidet som overlege og professor ved Barneklinikken i Bergen.

Oddmund Søvik har hatt en spesiell omsorg og interesse for barn og ungdom med diabetes. Et eksempel på hans pionerarbeid er hans bok om barnediabetes, opprettelsen av et Norsk register for barnediabetes samt Norsk Studiegruppe for barnediabetes. Søvik beskrives som en brobygger mellom fagfeltene biokjemi og barnemedisin, han har beskrevet flere nye sykdommer og vært sentral når det gjelder å finne årsaken til noen av disse. Publikasjonslisten er omfattende og gjenspeiler hans utholdenhet og nysgjerrighet, og han har vært veileder for en rekke avhandlinger.