Per Vesterhus

Barnelege Per Vesterhus er utnevnt til æresmedlem i Norsk Barnelegeforening. Han ble utnevnt ved Vårmøtet i Førde 2011.
Æresmedlem Per Vesterhus på elgjakt(Foto: Privat)
Æresmedlem Per Vesterhus på elgjakt(Foto: Privat)

Per Vesterhus deltok i oppbygging av barneavdelingen ved Sentralsykehuset i Aust-Agder fra 1974-84. I 1984 flyttet han til Kristiansand for å bygge opp en barneavdelingen ved Sentralsykehuset i Vest-Agder fra kun å fungere som en post i medisinsk avdeling til nå å bestå av 16 leger med bl. a. egen nyfødtseksjon og ansvar for eksempel onkologisk behandling av barn. Med sitt pågangsmot og store arbeidskapasitet har han vært en sentral drivkraft i oppbyggingen av pediatrien på Sørlandet helt fra den spede begynnelse på 1970 tallet og frem til i dag hvor avdelingen fremstår som en av landets største barneavdelinger utenfor universitetsklinikkene.

Per Vesterhus har vært en ledende nordisk pediater gjennom flere tiår. Etter hvert har han bygget opp en unik erfaring i generell pediatri og spesielt innen fagfeltet endokrinologi og vekst hvor han også har deltatt som underviser på årlige universitetskurs for kommende pediatere.

Han har aktivt bidratt til dagens standard i pediatrisk endokrinologi og var en av de første norske pediaterne som ble medlem av ESPE (European Society of Pediatric Endokrinology). Han har en stor vitenskaplig produksjon som strekker seg fra 1970 frem til i dag. Han har publisert over et vidt spekter fra kliniske kasuistikker til litterære dybdetolkninger av f. eks legeroller Ibsens litteratur. Han har bidratt til formidling av kompliserte medisinske spørsmål til allmennheten og har bidratt som barnelege i samfunnsdebatten ved flere anledninger.

Per Vesterhus har vært spesiell med sin enorme interesse for faget og sin smittende entusiasme for barnemedisin. Han har gjennom hele sin karriere vært en aktiv pådriver for å finne gode og egnede yngre leger til å velge pediatri og mange er blitt pediatere takket være nettopp ham. Han har vært en svært god veileder for både yngre og eldre kollegaer gjennom en årrekke.

Han har vært aktiv i Norsk Barnelegeforening gjennom snart 40 år.