Norsk barnelegeforening

NBFs æresmedlemmer

Professor emeritus Dagfinn Aarskog æresmedlem i NBF

Norsk barnemedisin har gjennom alle tider hatt markante, faglige fyrtårn og forbilder blant oss. Disse har vært pilarer innen vårt fag. En av disse pilarene er professor Dagfinn Aarskog.Han har vært en av nestorene innenfor norsk pediatri, barneendokrinologi og klinisk genetikk.
7. juni 2014
Professor emeritus Dagfinn Aarskog
Professor emeritus Dagfinn Aarskog

Professor Aarskog er født 10. desember 1928, og i tiden 1971 til 1998 var han avdelingsoverlege ved Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus og professor i pediatri ved Universitetet i Bergen. Professor Aarskog har en svært omfattende vitenskapelig produksjon bak seg, med over 300 arbeider innen neonatal endokrinologi, vekst, intersex-tilstander og hypospadi, genetiske syndromer og molekylærbiologi, samt studier av vitamin D's ulike fysiologiske effekter. Professor Aarskog har videre beskrevet fem ulike syndromer og sykdommer, hvorav det mest kjente også bærer hans navn – Aarskog syndrom.

På den internasjonale arena har Aarskog vært aktiv bl.a. som gjesteforsker og som council member og president i European Society for Paediatric Endocrinology. Hans verv nasjonalt er også mange både innenfor Den norske legeforening og i et utall offentlige komiteer og utvalg. På universitetssiden har professor Aarskog hatt en rekke posisjoner. Bl.a. var han fra 1985 til 1987 prodekanus ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, mens han fra 1988 til 1992 var dekanus samme sted.