Norsk barnelegeforening

NBFs æresmedlemmer

Ragna Helene Stendal (2021)

Ragna Stendal ble utnevnt til æresmedlem i Norsk barnelegeforening under Pediaterdagene i Tromsø 2021
12. februar 2022
Claus Klingenbarg og Ragna Stendal
Claus Klingenberg og Ragna Helene Stendal (Foto: Paidos)
Claus Klingenbert og Ragna Helene Stendal

Ragna har i hele sitt yrkesliv behandlet noen av de alvorligst syke barna og ungdommene på Agder gjennom sitt ansvar for fagfeltene onkologi, hematologi, hepatologi og transplanterte. Hennes rike kunnskap og nære samarbeid med OUS har vært viktig av utviklingen av disse fagfeltene her på Sørlandet. I tillegg til dette har hun en bred generell pediatrisk kompetanse. Hennes engasjement har vært til stor inspirasjon. Både pasienter, deres foreldre og vi som kollegaer har hatt stor glede av hennes faglige tyngde. Uansett hva man spør Ragna om, får man et velbegrunnet svar, evt. supplert med lesestoff til helgen. Hennes evne til å formidle kunnskap, enten til pasienter eller oss kollegaer er unik. Vi bruker fortsatt hennes rike arkiv med internundervisninger.

Før Ragna gikk av med pensjon, fikk hun en bok med hilsener fra pasienter hun tidligere har hatt i behandling. Dette sier mye om hva hun betydd, ikke bare for oss kollegaer, men også for sine pasienter.