Norsk barnelegeforening

NBFs æresmedlemmer

Rolf Lindemann

Styret i Norsk barnelegeforening utnevnte Rolf Lindemann til Æresmedlem på Vårmøtet på Lillehammer 31.05.2012.
17. juni 2012
Rolf Lindemann (Paidos 2009)
Rolf Lindemann (Paidos 2009)

NBF-leder Marianne Nordhov la under overrekkelsen vekt på Lindemanns lange og aktive karriære innen norsk pediatri både klinisk, fagetisk, forskningsmessig og fagpolitisk. Han har kombinert høy standard av klinisk og forskningsmessig faglighet med en genuin interesse for og ivaretaking av noen av de svakeste i samfunnet. Han har engasjert seg i områder av stor samfunnsmessig og medisinsk betydning og har bidratt til en balansert formidling til allmennheten av kompliserte spørsmål og har selv deltatt i den offentlige debatten på en åpen og uredd måte. Rolf Lindemann har vært en pådriver og et forbilde for mange yngre kolleger i det barnemedisinske miljøet.