Norsk barnelegeforening

NBFs æresmedlemmer

Sverre O. Lie og Kjell J. Berg

To nye æresmedlemmer i Nbf!
Sverre O. Lie og Kjell J. Berg er utnevnt som æresmedlemmer.
5. juni 2004
Sverre O. Lie og Kjell J. B
Sverre O. Lie og Kjell J. B

Under vårmøtets festmiddag i Oseberg Kulturhus i Tønsberg ble Sverre Olaf Lie (Rikshospitalet) og Kjell Jasper Berg (Hammerfest sykehus) utnevnt til æresmedlemmer i Norsk barnelegeforening.

Æresmedlemskap skal hedre barneleger som over lang tid har gjort en innsats for norsk pediatri og/eller Nbf.