Thor Willy Ruud Hansen (2023)

Thor Willy Ruud Hansen mottok Norsk barnelegeforenings ærespris i forbindelse mer Vårmøtet 2023 i Haugesund.
Thor Willy Ruud Hansen
Foto: Øystein Horgmo, UiO

Thor Willy utnevnes for å ha gjort en fremragende innsats for barnehelse nasjonalt og internasjonalt og bidratt betydelig innen barnelegemiljøet gjennom lederskap, undervisning og etikk.arbeidet. Fra begrunnelsen: Langvarig arbeid for å beskytte nyfødte mot neurotoksisitet av bilirubin gjennom utstrakt forskning og arbeid med standarder og prosedyrer for lysbehandling - nasjonalt og internasjonalt. Interesse og engasjement for å bedre barns helse i «den tredje verden». Pådriver for klinisk-etikk-komiteer og leder av dette arbeidet ved OUS i en årrekke med implikasjoner for pediatrien. Opptatt av undervisning av medisin-studenter og yngre leger og bl.a.
ledet han i mange år kurs i nyfødtmedisinske teknikker der barne- og anestesileger får realistisk trening i prosedyrer som utføres på syke nyfødte. Engasjert i utvikling av nettbasert undervisning i pediatri. Vært nestleder og leder av Norsk Barnelegeforening. Som pensjonert overlege og professor er han fortsatt aktiv innen flere av disse områdene.