Norsk barnelegeforening

NBFs æresmedlemmer

Torstein Vik utnevnt som æresmedlem av NBF i 2017

Torstein Vik er utnevnt som æresmedlem av NBF i 2017. Han har gjennom et langt yrkesliv betydd svært mye for utviklingen av norsk pediatri, kanskje aller mest innen forskning og undervisning. Les hele omtalen under.
3. juni 2017
Torstein Vik
Torstein Vik

Torstein Vik, født 1948, har gjennom et langt yrkesliv betydd svært mye for utviklingen av norsk pediatri, kanskje aller mest innen forskning og undervisning. Han studerte i Tyskland. I årene 1976-79 arbeidet han ved Universitetssykehuset i Tromsø, og siden 1980 frem til i dag ved St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Han ble norsk spesialist i barnesykdommer 1985. Torstein tok doktorgrad i 1997 på en avhandling om konsekvensene av intrauterin veksthemning (tittel: Growth, morbidity, and psychomotor development in infants who were growth retarded in utero). Fra 1998 har han vært professor i pediatri ved Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet (NTNU), Trondheim.

Torsteins forskningsarbeid har i stor utstrekning fokusert på barns cerebrale utvikling. Han har initiert og ledet en egen gruppe for barnehjerneforskning ved NTNU hvor premature barns langtidsutvikling har stått sentralt. Torstein var initiativtaker til og drivkraften bak det nasjonale norske registeret for cerebral parese (CPRN). Registeret er i dag et av de største i internasjonal sammenheng, og yter et vesentlig bidrag til datagrunnlaget for det store EU-prosjektet Surveillence of Cerebral Palsy in Europe (SCPE). En rekke vitenskaplige arbeider og doktorgrader har hentet sitt datagrunnlag fra CPRN. Totalt har Torstein Vik veiledet 22 doktorgradskandidater og vært forfatter eller medforfatter på ca 150 vitenskaplige artikler.

Han har opparbeidet et stort nettverk av internasjonalt fremstående forskere og hatt forskningsopphold ved flere utenlandske universiteter (bl a USA, Argentina, Island og Tyskland). Han nyter stor respekt i det internasjonale fagmiljøet.

Torstein Viks engasjement for studenter og unge kolleger har vært betydelig. I 1993 ble han kåret til ”Teacher of the year” av medisinerstudentene i Trondheim. Han har veiledet en rekke studenter i hovedoppgaver i pediatri, og likeledes unge kolleger ved forskerlinjen ved NTNU.

Han er kjent for sin varme og inkluderende personlighet, preget av livsglede og humor. Tross alvorlig sykdom (cancer) de siste årene gjør han fortsatt sitt forsknings- og undervisningarbeid med styrke og kreativitet. Torstein har eksponert sine personlige erfaringer som pasient gjennom kronikker i dagspressen. Dette har utvilsomt betydd mye for mennesker i samme livssituasjon, og trolig også bidratt til en bedre profesjonell omsorg for denne pasientgruppen. Torstein har således som lege og forsker hatt et perspektiv på livet og faget som rekker utenfor pediatrien.