Nytt styre i Norsk barnelegeforening

Leder:
Elisabeth Selvaag (leder@barnelegeforeningen.no)

Medisinerutdanning fra Bergen og Trondheim, ferdig i 1987. Innom flere spesialiteter og de fleste landsdeler før jeg landet i pediatrien, og i Trondheim. Fikk med meg 6 fine år som barneoverlege på Lillehammer, før jeg dro ”hjem igjen”. De siste årene har jeg vært klinikksjef ved Barne- og ungdomsklinikken, St.Olav’s hospital.

Ledervervet tar noe fritid, litt tankevirksomhet. Barnelegeforeningens fokus på levekår og den betydning det har for barn og unges helse, kombinert med arbeid for god kvalitet i helsehjelpen gir motivasjon. Det gjør også samarbeidet med kolleger, både i styret og i andre sammenhenger. Stort privilegium å få jobbe med gjengen her!

Astri Maria Lang
Astri Maria Lang.

Nestleder:
Astri Maria Lang (nestleder@barnelegeforeningen.no)

Nomadisk oppvekst som inkluderte barneår i Nigeria og Polen, og ungdomstid i Wales og Sør-Afrika. Vendte nesa hjem til medisinstudium i Oslo og Trondheim, etterfulgt av turnus i Lofoten
og Vesterålen. Tilbragte de «formative år» av pediatriutdanning i Trondheim og Tromsø, før familien (mann, tre døtre og hunden Morys) nå har slått rot i Oslo. Rendyrket neonatolog de siste 10 år, men bredt engasjert. Trives særlig godt der hvor jeg treffer folk som kan andre ting enn meg, eller som ser verden fra en litt annen synsvinkel.

Sekretær:
Ina Hartløff Helland (sekretaer@barnelegeforeningen.no)

Cand.med. UiT 2009. Turnustjeneste på Ahus og Finnøy før 3 år på Oslo Kommunale Legevakt. Fra 2014 jobbet som LIS på Barne- og ungdomsklinikken, Ahus. Bredt faglig interessert. Gift og mor til tre skjønne gutter. Fritid går med til barn og ved leilighet en liten treningstur. Leder FagUtvalg Barn og Ungdom.

Økonomiansvarlig:
Eirin Esaiassen (kasserer@barnelegeforeningen.no)

Cand.Med ved UiT i 2007. PhD i 2018 og spesialist i pediatri vår 2019. Jobber som overlege ved Barne- avdelingen UNN Tromsø.
Bredt faglig interessert. Gift, 2 barn.

Paidos-redaktør Erle Kristensen
Paidos-redaktør:
Erle Kristensen

Paidos-redaktør:
Erle Kristensen (paidos@barnelegeforeningen.no)

Startet medisinstudier i Bergen etter noen år med betenkningstid, ferdig Cand. med i 2006. Etter turnustjeneste i Bodø, og noen år på barneavdelingen der, har familien (samboer Audun, tre barn

i skolealder og katten Kattja) landet stødig på østlandsk jord. Etter gruppe 1-tjeneste på Ahus, landet jeg også faglig på Nyfødtscreeningen og Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer på Rikshospitalet i 2017. Alltid aktiv på langsommelig vis, livsmotto Festina lente.

Høringsansvarlig Karsten Holt Simonsen
Høringsansvarlig:
Karsten Holt Simonsen

Høringsansvarlig:
Karsten Holt Simonsen (horinger@barnelegeforeningen.no)

Cand. med. UiT 2013. Introdusert for pediatrien ved UNN Tromsø, jobbet ved barneavdelingen NLSH Bodø siden 2016. Bredt faglig interessert. Gift og har ett barn.

Vara 1, og vararedaktør i Paidos: Signe Hatteland
Vara 1, og vararedaktør i Paidos: Signe Hatteland

Vara 1, og vararedaktør i Paidos: Signe Hatteland

(vara1@barnelegeforeningen.no)

Cand. med. UiB 2011. Derfrå gjekk reisa til Bodø og Vesterålen i turnus. Etter turnus var eg kort innom eit par andre spesialiseringar, samt tok tropemedisinkurs i Liverpool, før eg starta i pediatrien hausten 2015. Mi pediatriske spedbarnstid hadde eg ved barne- og ungdomsavdelinga i Kristiansand. I vår flytta eg og familien (sambuar og to barn) til Stavanger, og eg byrja som LIS ved barneavdelinga der. I Kristiansand var eg kontaktperson for Paidos. Frå i vår har eg blitt del av Paidos-redaksjonen og er kontaktperson for Stavanger. Utanom jobb, likar eg aller best å bruke fritida saman med familien og til fjells.